@vahid_tattoo_13 Shiraz tattoo🏳️شيرازتتو

اجرا .کاور .ترمیم و اموزش حرفه ای #shiraztattoo برای هماهنگی فقط دایرکت 👇تتو برای بانوان👇 @helen_tattooshiraz married💍👩🏻helen

@vahid_tattoo_13 photos and videos

6 days ago

ادامه پست قبل🙏

3865
1 weeks ago

اجرای هنرجوی عزیز روی مدل نظرات شما ب ما انرژی میده Tattooartis:vahid_tattoo شما لايق بهترينا هستين 👍🏻 اموزش و اجرا حرفه اي تتو♥️ جهت رزرو وقت دایرکت @vahid_tattoo_13 #tattoos #tattooshop #tattoowork #tattooartist #tattooideas #tattoomodel #tattoo2me #tattooart #tattoolove #تتوشیراز #tattooer #tattooaddicts #shiraztattoo #shiraztattooartist #tattooshiraz #besttattoos #amozeshtattoo #تتو #تتوبدن #شیراز #شیرازتاتو #شیرازتتو #تتوا ٓرتیست #هنرمند #تتوکار #اموزش_تاتو #اموزشتتو #کاورتاتو #coveruptattoo #تاتوشیراز

54417
2 weeks ago

چطوره این کاور ؟؟ كيا اسکلت رودوست دارن ؟؟ 💥💉 نظرات شما ب ما انرژی میده Tattooartis:vahid_tattoo شما لايق بهترينا هستين 👍🏻 اموزش و اجرا حرفه اي تتو♥️ جهت رزرو وقت دایرکت @vahid_tattoo_13 #tattoos #tattooshop #tattoowork #tattooartist #tattooideas #tattoomodel #tattoo2me #tattooart #tattoolove #تتوشیراز #tattooer #tattooaddicts #shiraztattoo #shiraztattooartist #tattooshiraz #besttattoos #amozeshtattoo #تتو #تتوبدن #شیراز #شیرازتاتو #شیرازتتو #تتوا ٓرتیست #هنرمند #تتوکار #اموزش_تاتو #اموزشتتو #کاورتاتو #coveruptattoo #تاتوشیراز

52915
2 weeks ago

🤘

4382
last month

دوستان تتو ارتیست از خوب شده کارهاتون عکس بزارید بعد بحث کل کل و تخریب بقیه دست بگیرید یاد بگیریم از این پست ها هم بزارین 🤫 فقط ادعای الکی نکنین 🤦‍♂️ الکی پر مدعا نباشین ادیتور نباشین خودتون باشین خرابکاری هاتون رو میکنم 🤣 #تتوشیراز #تاتوشیراز #شیرازتتوحرفه_ای #tattooshiraz #shiraztattoo #shiraztattooartist

5296
last month

مهم نیست چه طرحی میخواین بزنید مهم اینه چه طرحی حالتونو خوب میکنه همین ...حال خودتونو خوب کنید با نقاشی های روی بدنتون جهت رزرو وقت دایرکت @vahid_tattoo_13 #tattoos #tattooshop #tattoowork #tattooartist #tattooideas #tattoomodel #tattoo2me #tattooart #tattoolove #تتوشیراز #tattooer #tattooaddicts #shiraztattoo #shiraztattooartist #tattooshiraz #besttattoos #amozeshtattoo #تتو #تتوبدن #شیراز #شیرازتاتو #شیرازتتو #تتوآرتیست #هنرمند #تتوکار #اموزش_تاتوtooartis :vahid_tattoo #اموزشتتو #کاورتاتو #coveruptattoo #vahid13

5455
last month

من از هیچ شروع کردم ؛ واسه همین باخت برای من معنی نداره،هرچی بدست بیارم برام برد محسوب میشه😘 Tattooartis:vahid13 جهت رزرو وقت دایرکت @vahid_tattoo_13 #tattoos #tattooshop #tattoowork #tattooartist #tattooideas #tattoomodel #tattoo2me #tattooart #tattoolove #tattooer #tattooaddicts #shiraztattoo #shiraztattooartist # #besttattoos #amozeshtattoo #تتو #تتوبدن #شیراز #شیرازتاتو #شیرازتتو #تتوآرتیست #هنرمند #تتوکار #اموزش_تاتو #اموزشتتو #کاورتاتو #coveruptattoo #vahid13 #iran #style

78312
last month

برای رسیدن به خودتون در تلاش باشید،دیگران دیگرانند

86013
Mar 2020

برای موفق شدن اول باید باور کنیم که میتوانیم دیر یا زود انها که برنده میشوند به توانایی خود ایمان میاوردند Tattooartis:vahid13 جهت رزرو وقت دایرکت studio_tattoo_13 #tattoos #tattooshop #tattoowork #tattooartist #tattooideas #tattoomodel #tattoo2me #tattooart #tattoolove #تتوشیراز #tattooer #tattooaddicts #shiraztattoo #shiraztattooartist #tattooshiraz #besttattoos #amozeshtattoo #تتو #تتوبدن #شیراز #شیرازتاتو #شیرازتتو #تتوآرتیست #هنرمند #تتوکار #اموزش_تاتو #اموزشتتو #کاورتاتو #coveruptattoo

4660
Mar 2020

چطوره كيا شير و ببر و پلنگ دوست دارن ؟؟ 💥💉 نظرات شما ب ما انرژی میده Tattooartis:vahid_tattoo شما لايق بهترينا هستين 👍🏻 اموزش و اجرا حرفه اي تتو♥️ جهت رزرو وقت دایرکت @vahid_tattoo_13 #tattoos #tattooshop #tattoowork #tattooartist #tattooideas #tattoomodel #tattoo2me #tattooart #tattoolove #تتوشیراز #tattooer #tattooaddicts #shiraztattoo #shiraztattooartist #tattooshiraz #besttattoos #amozeshtattoo #تتو #تتوبدن #شیراز #شیرازتاتو #شیرازتتو #تتوا ٓرتیست #هنرمند #تتوکار #اموزش_تاتو #اموزشتتو #کاورتاتو #coveruptattoo #تاتوشیراز

54537
Mar 2020

هنر اونیه که جای داغونو به بهترین حالت درست کنی وگرنه رو پوست صاف ولطیف هر بچه ای میتونه کار خوب بزنه 😏بد ترین جای زخم هایی بود که داشت واسه این کار #tattoo #tattooshiraz #تاتو #تاتوشیراز #تتو #تتلو #تتوبدن #تتوپسرونه #کاورتتو #کاورزخم #اموزش #آموزش_تتو #زندگی #زئوس

50925